Endüstriyel Su Şartlandırma

Endüstriyel su şartlandırma suyun iyileştirilmesi işlemlerinin tümüne verilen addır. Su hayatın her alanında en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Endüstride de suyun önemi oldukça büyüktür. Sanayide bir dizi karmaşık organik kimyasallar üretilir ve kullanılır. Bunlara örnek olarak boya ve alt ürünleri, petrokimya, deterjan, plastik gibi maddeleri sayabiliriz. Atık sular içerisinde hammadde malzemeleri, yan ürünler, çözünür ve partikül formunda ürün malzemeleri, yıkama ve temizleme maddeleri gibi ürünler karışmış olabilir.

İçme suyunda insan sağlığını tehdit edecek bu ürünlerin temizlenmesi gereklidir. Ayrıca kullanım amacına uygun olarak suyun en iyi bir şekilde kullanılması gereklidir. İşte endüstriyel su şartlandırma bu sürecin başlangıç aşamasını oluşturur. Kısaca suyun bulunduğu sisteme zarar vermemesi için uygulanan kimyasal, fiziksel ve mekanik işlemlerin tümüne bu ad verilir.

Suyun kullanım amacına uygun olarak ilk halinde yapılan değişikliklerin tümüne ve en iyi bir şekilde kullanılması işlemine endüstriyel su şartlandırma denir. Birçok sanayi dalı gerek çevresel gerekse de başka nedenlerden dolayı yüksek kalitede su elde etmek için su arıtmaya ihtiyaç duyarlar.

Endüstriyel su şartlandırma birkaç çeşitten oluşmaktadır. Suyun berraklığını sağlamak, suyun filtrasyonu ve suyun sertliğini giderme işlemleri olarak bunları sayabiliriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir